KALEDÁŘ AKCÍ
červen/2024
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2024
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Reprezentace 2024
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Pozvánka na VH 2022

11.1.2022

Vážení přátelé modeláři,

dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná:

v neděli 13.února 2022 od 10 hod.

na adrese: Areál Modelklubu Svitavy

Hálkova 19

Svitavy

Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2021. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínkou pro účast klubu jsou uhrazené poplatky za členství a členy klubu za rok 2022, kteří se budou účastnit VH. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem. Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné doložit podepsaný originál plné moci.


Program Valné hromady 2022:

 1. zahájení VH

 2. volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu

 3. zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období

 4. zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období

 5. hospodaření RCAČR

 6. zpráva revizní komise

 7. schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2021

 8. návrhy na úpravu pravidel A

 9. podpora pro spolky na rok 2022

 10. představení kandidátů na předsedu spolku a členy předsednictva

 11. volba předsedy spolku a členů předsednictva

 12. představení kandidátů na předsedu a členy revizní komise

 13. volba předsedy a členů revizní komise

 14. návrh aktivit na rok 2022, oslava 50 let od první soutěže MČR

 15. diskuze

 16. zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH


Přílohy této pozvánky:
1. Potvrzení o účasti 2. Návrh kandidátů do voleb orgánů RCAČR
Přílohy prosím zaslat e-mailem nejpozději do 7.2.2022 na adresu: zc.rcacr@raterkes nebo na zc.manzes@avoncrPříloha 1: pro stažení »klikni zde«

Příloha 2: pro stažení »klikni zde«

Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.