KALEDÁŘ AKCÍ
červenec/2024
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2024
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Reprezentace 2024
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Strana 23 z 86
Zobrazit položek na stránce
Stránky: ... 21 22 23 24 25 ...
1.3.2018
ELECTRIC TRACK

Mistrovství ČR 2018 ELECTRIC TRACK + ELECTRIC BUGGY Hrotovice 10.3.

Příprava na letošní MČR byla doprovázena velkou diskuzí. Jednalo se o formátu závodů. Předsednictvo RCAČR se nakonec rozhodlo pro zachování stávajícího systému. Věříme, že to závodníci ocení a v hojném počtu se zúčastní vypsaného závodu. Jen účast jezdců ukáže, zda je současný formát nastaven správně. Pořadatel letošního MČR je zkušený pořadatel a zároveň konzultant této sekce, Michal Bok.

DŮLEŽITÉ INFORMACE od pořadatele:
- Kompletní organizace a průběh závodu stejná jako jste zvyklí z Mibosport Cupu
- Onroad je pořádaný jako samostatný závod a určí mistra ČR 2018
- Offroad je první závod ze seriálu pěti závodů
- Členský poplatek pro RCAČR je možný řešit až na místě a stojí 400,-
- Všichni jezdci Onroad musí být členi RCAČR 400,-
- Offroad je součásti letošního seriálu, kdo pojede jen jeden závod, může si zakoupit členský poplatek na závod za 100,- Tento jezdec nebude bodovaný v celém seriálu MČR
- Pneumatiky není nutno koupit na místě od pořadatele, můžete si dovézt své a samozřejmě také použít pneumatiky z Mibosport Cupu
- Technická pravidla kategorií jsou stejná jako na Mibosport Cupu, s vyjímkou volných pneumatik pro Offroad kategorie a v Onroad Modifed kategorii budou stejně jako ve Stock kategorii na Mibu Sweep SQT32PGL

Těším se na vaší účast, předseda spolku Miroslav Jurenka
30.1.2018
ELECTRIC TRACK

Co a jak letos bude v sekci ELECTRIC TRACK?

V poslední době se ke mně dostávají otázky na adresu sekce Electric track. Jak to vlastně letos bude? Kde se pojede? Bude seriál závodů nebo zůstane stávající stav? Dovolte mi odpovědět a zabránit tak vznikajícím spekulacím.

Koncem roku 2017 jsem vyzval trenéra sekce Romana Krejčího, aby začal připravovat sezónu 2018. Psal se listopad a bylo už na čase diskutovat na téma sportovní sezóny 2018. Po krátké písemné komunikaci se Roman rozhodl rezignovat na funkci trenéra. Smutné zjištění pro mě bylo, že Roman nepřijel na valnou hromadu a ani neposlal zprávu trenéra sekce za rok 2017. Právě valná hromada slouží k tomu, aby se zde probral chod celého spolku RCAČR a to napříč všemi sekcemi. Ale vraťme se k sekci Electric track.

Nemohl jsem nechat sekci bez vedení a tak jsme se s předsednictvem domluvili, že povedu sekci já do doby, než najdeme jiného dobrovolníka, pro kterého nebude tato oblíbená sekce lhostejná. Poprosil jsem Michala Boka a Pavla Magdu o názor, jak by se sekce měla formovat. Byl jsem mile překvapen jejich pomocí a tak se Michal a Pavel stali v této sekci konzultanty. Na základě jejich připomínek jsem vytvořil pravidla na letošní sezónu a připravil Mistrovství ČR 2018. Pojedeme MČR v hale v Hrotovicích a MČR letní v Blansku. Kaňkou na celé záležitosti bylo vystoupení dvou spolků z RCAČR. To se ale někdy stane. Někteří lidé a zástupci spolků nechtějí dělat žádné ústupky a myslí především na své zájmy. Vystoupili z našeho spolku dříve, než se rozhodlo o letošním modelu závodů. Předsednictvo RCAČR však zastupuje všechny zájemce o MČR a musí hledat průnik společnými zájmy.

Jsem moc rád, že se nám podařilo připravit letošní sezónu. Rád bych poděkoval všem za jejich práci.

                                                                                                          Miroslav Jurenka, předseda spolku
29.1.2018

Zvolen zastupující EFRA prezident

Do konání EFRA AGM 2018 bude funkci prezidenta EFRA vykovávat pan Frank Mostrey.
26.1.2018

Souhrnný kalendář závodů 2018 - schválený

Zpracováno do formátu PDF, všechny sekce, včetně závodů EFRA a IFMAR. Soubor je přílohou této zprávy.
23.1.2018

Valná hromada RCAČR, kalendáře sekcí

V neděli 21.1. 2018 se v Moravské Třebové uskutečnila každoroční Valná hromada. Pozvánku obdrželo 21 klubů, přítomno bylo 20 delegátů zastupujících 9 klubů, z účasti se omluvilo 5 klubů. V pohodové atmosféře byly projednány všechny plánované body programu, v diskuzi byly projednány otázky kolem sekce Electric Track a přicházejícího GDPR. Zápis z jednání bude zveřejněn v nejbližších dnech.

Po VH se na některých webech a sociálních sítích objevily termíny závodů 2018 některých sekcí - upozorňujeme, že tyto termíny ještě nebyly oficiálně schváleny - jakmile k tomuto dojde tak dojde ke zveřejnění i na našem webu.


15.1.2018

Úmrtí prezidenta EFRA a IFMAR

Letošní rok začal smutně pro příznivce našeho sportu, kdy nás 13. ledna navždy opustil prezident EFRA a IFMAR pan Dallas Mathiesen. Bylo mi velkou ctí zahajovat mezinárodní šampionát mladých jezdců vedle pana Dallase kde obdržel od našeho spolku RCAČR plaketu za dlouholetý přínos pro RC sport.

Čest jeho památce.
Miroslav Jurenka, předseda RCAČR
12.1.2018

Změna podmínky k účasti na Valné hromadě

Zápisem předsednictva byla zrušena podmínka zaplacení poplatků na rok 2018.
28.12.2017

Členské příspěvky zůstávají pro rok 2018 ve stejné výši + jak platit?

Předsednictvo RCAČR stanovilo pro rok 2018 členské příspěvky v nezměněné výši: registrovaný spolek 1000,-/rok. Člen 400,-/rok. Členský příspěvek za klub a tři (3) registrované členy klubu musí být zaplacen nejpozději do konce ledna daného kalendářního roku, jinak členství klubu spolku zaniká. (Delegáti na Valnou hromadu mají termín zaplacení do data Valné hromady).

Jak platit?
Jednotliví členové řeší úhradu poplatků pouze přes svůj klub!
1.    klub zašle po 1.1.2018 platbu minimálně 2.200,- za klub (1.000,-) a 3 členy (+ 3x 400,-) na účet RCAČR 2312095001/5500
2.    tuto platbu pro identifikaci označí ve variabilním symbolu klubovým IČem
3.    zároveň s platbou zašle na zc.rcacr@raterkes jmenný seznam členů za které byla platba provedena
       u stávajících členů stačí jméno a příjmení, rok narození a případně číslo licence, u nových členů doplnit i o adresu bydliště
4.    po připsání platby na transparentní účet RCAČR, který můžete stále kontrolovat na internetové sdrese https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=2312095001 Vám sekretář vystaví doklad – fakturu a zašle Vám ji na klubový e-mail. Zároveň zaznamená částky do evidence členů na webu RCAČR.

Proveďte tedy, prosíme, úhradu co nejdříve. Můžete, samozřejmě, zaslat úhradu za více členů, o to bude méně placení a práce těsně před závody!

Rovněž prosíme, abyste zkontrolovali Vaše klubové údaje na webu RCAČR včetně kontaktních údajů a změny zaslali sekretáři k aktualizaci.
22.12.2017

Vánoční a Novoroční přání

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vám, Vašim rodinám a blízkým popřál pohodové a radostné prožití Vánočních svátků. V novém roce hodně osobních úspěchů a sportovního štěstí.

S úctou Miroslav Jurenka, předseda spolku
19.12.2017

Pozvánka na Valnou hromadu RCAČR

Vážení přátelé modeláři,
dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná v neděli 21.ledna 2018  od 10 hod. v Moravské Třebové na adrese: Penzion V podzámčí, Rybní náměstí 3, 57101 Moravská Třebová, www.penzion-mt.cz .
Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2017. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínka úhrady poplatků za členství a členy klubu za rok 2018, kteří se budou účastnit VH, byla zápisem z VV 9.1.2018 zrušena. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem.  Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné doložit podepsaný originál plné moci.
Program Valné hromady 2018:
1.    zahájení  VH
2.    volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu
3.    zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období   
4.    zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období 
5.    hospodaření RCAČR
6.    zpráva revizní komise
7.    schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2017
8.    pohledávka Pavel Kryll
9.    návrhy na úpravu pravidel A
10.    kalendář soutěží na rok 2018
11.    diskuze
12.    zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH

Přílohy této pozvánky - již odesláno e-mailem na kontaktní adresy klubů:
1.  Potvrzení o účasti - Přílohu prosím zaslat nejpozději do 16. 1. 2018 e-mailem na adresu zc.rcacr@raterkes          

Miroslav Jurenka, předseda RCAČR
Strana 23 z 86 Stránky: Předchozí ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Další
Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.