KALEDÁŘ AKCÍ
červenec/2019
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2019
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Stav hospodaření
Počasí
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Valná hromada RC Autoklubu České republiky 10.února 2019 od 10 hod.

17.1.2019

Vážení přátelé modeláři,

dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná:

v neděli 10.února 2019 od 10 hod.

v Moravské Třebové na adrese:
Penzion V podzámčí
Rybní náměstí 3
57101 Moravská Třebová
www.penzion-mt.cz

Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2018. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínkou pro účast klubu jsou uhrazené poplatky za členství a členy klubu za rok 2019, kteří se budou účastnit VH. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem.  Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné doložit podepsaný originál plné moci.

Program Valné hromady 2019:

1.       zahájení  VH

2.       volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu

3.       zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období           

4.       zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období

5.       hospodaření RCAČR

6.       zpráva revizní komise

7.       schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2018

8.       volba člena předsednictva

9.       návrhy na úpravu pravidel A

10.   kalendář soutěží na rok 2019

11.   diskuze

12.   zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH

 

Potvrzení o účasti prosím zaslat e-mailem nejpozději do 5.2.2019 na adresu:  zc.rcacr@raterkes                 


Miroslav Jurenka
předseda RCAČR


Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.