KALEDÁŘ AKCÍ
červen/2024
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2024
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Reprezentace 2024
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Pozvánka na VH 2023

11.1.2023

Vážení přátelé modeláři,

dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná:

v neděli 12.února 2023  od 10 hod.


na adrese:                          Areál Modelklubu Svitavy

                                               Hálkova 19

                                               568 02 Svitavy

 

Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2022. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínkou pro účast klubu jsou uhrazené poplatky za členství a členy klubu za rok 2023, kteří se budou účastnit VH. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem.  Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné doložit podepsaný originál plné moci.

Program Valné hromady 2023:

1.       zahájení  VH

2.       volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu

3.       zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období           

4.       hospodaření RCAČR

5.       zpráva revizní komise

6.       schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2022

7.       návrhy na úpravu pravidel A

8.       dotace na pořádání ME LS off road 2023 Stařeč

9.       diskuze

10.   zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH

 

Přílohy této pozvánky:
1.  Potvrzení o účasti
Přílohu prosím zaslat e-mailem nejpozději  do 6.2.2023 na adresu:  zc.rcacr@raterkes   nebo na zc.manzes@avoncr               

Miroslav Jurenka
předseda RCAČR


Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.