KALEDÁŘ AKCÍ
březen/2020
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2020
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Stav hospodaření
Počasí
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Pozvánka na Valnou hromadu RCAČR

19.12.2017
Vážení přátelé modeláři,
dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná v neděli 21.ledna 2018  od 10 hod. v Moravské Třebové na adrese: Penzion V podzámčí, Rybní náměstí 3, 57101 Moravská Třebová, www.penzion-mt.cz .
Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2017. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínka úhrady poplatků za členství a členy klubu za rok 2018, kteří se budou účastnit VH, byla zápisem z VV 9.1.2018 zrušena. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem.  Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné doložit podepsaný originál plné moci.
Program Valné hromady 2018:
1.    zahájení  VH
2.    volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu
3.    zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období   
4.    zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období 
5.    hospodaření RCAČR
6.    zpráva revizní komise
7.    schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2017
8.    pohledávka Pavel Kryll
9.    návrhy na úpravu pravidel A
10.    kalendář soutěží na rok 2018
11.    diskuze
12.    zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH

Přílohy této pozvánky - již odesláno e-mailem na kontaktní adresy klubů:
1.  Potvrzení o účasti - Přílohu prosím zaslat nejpozději do 16. 1. 2018 e-mailem na adresu zc.rcacr@raterkes          

Miroslav Jurenka, předseda RCAČR
Soubory ke stažení:

Stáhnout soubor (velikost 92 kB)

Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.