Stav hospodaření k 31.12.2004  
   
Stav poklady    k 31.12.2004 46779,50  
Stav BÚ          k 31.12.2004 154922,76  
   
Peněžní prostředky celkem 201702,26  
               
               
Náklady      
Kancelářské potřeby 19677,00  
  razítka 5404,00  
  reg. karty, nové průkazy,pouzdra 13268,00  
  ostatní 1005,00  
Cestovné AGM (L.Kaninová, M.Kubička) 23120,50  
Ceny pro závodníky 39287,00  
  1:10 E buggy 9165,00  
  1:10 TC  zimní sezona  8340,00  
  Rallye 3957,00  
  1:8 IC Off Road buggy vyúčt. r. 2005  
  1:10 IC 1625,00  
  LS 1:5 + 1:6 16200,00  
Provoz web.stránek, správa domény 17952,00  
Poštovné 1111,00  
Poplatky EFRA 37589,83  
  EFRA výdaje 71372,53  
  Startovné MS  LS   584,50 USD  
  192,50 USD  Nova Racing  
  192,50 USD  Bohemina Racing  
  192,50 USD  Bohemina Racing  
  Běžné poplatky a licence EFRA   1710 EUR  
  300 EUR roční poplatek RCACR  
  180 EUR poplatek za jednotl.sekce 3x60 EUR  
  390 EUR licence  13x 30 EUR  
  840 EUR startovné na ME 2003  14x60 EUR  
  EFRA příjmy - úhrady startovného a licencí 33781,62  
Bankovní poplatky  2949,64  
Náklady na VH  28.2.2004 2333,60  
Ostatní náklady 0,00  
   
   
Náklady celkem 144020,57  
   
Výnosy      
Úroky 535,38  
Pronájem AMB 10400,00  
Prodej AMB 15000,00  
Příspěvky a registrace 198900,00  
  registrace klubů 25000,00  
  Příspěvky  93900,00  
  Licence 80000,00  
Ostatní příjem 1:10 E BUGGY 18000,00  
Výnosy celkem 242835.38  
   
Stav hospodaření k 31.12.2004 98814.81