Srovnání nejdůležitějších položek 1999-2003
  1999 2000 2001 2002 2003 2004
             
PŘíÍJMY            
Příspěvky a licence 170 732,00 134 400,00 112 000,00 168 500,00 158500,00 198900,00
             
VÝDAJE            
EFRA 54544,61 92 139,84 108 989,06 53 277,16 94231,76 37589,83
Poštovné 920,00 473,40 430,20 555,80 209,40 1111,00
Ceny 37189,50 72 012,00 27 509,30 63 970,70 29144,2 39287,50
Ostatní materiál 3 431,00 3 050,80 7 555,00 73 029,92 348,00 19677,50
Cestovné  2 040,00 17 060,40 4 305,40 0,00 0,00 23120,50
Ostatní služby 0,00 32 329,90 869,90 19 224,40 20760,00 19952,80