KALEDÁŘ AKCÍ
leden/2021
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2021
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Stav hospodaření
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Valná Hromada neděle 14.února 2020 v 10:00 hodin

13.1.2021

Vážení přátelé modeláři,

dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná:

v neděli 14.února 2021 od 10 hod.

v Moravské Třebové na adrese: Penzion V podzámčí

Rybní náměstí 3

57101 Moravská Třebová

www.penzion-mt.cz


Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2020. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínkou pro účast klubu jsou uhrazené poplatky za členství a členy klubu za rok 2021, kteří se budou účastnit VH. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem. Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné doložit podepsaný originál plné moci.

Program Valné hromady 2021:

 1. zahájení VH

 2. volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu

 3. zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období

 4. zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období

 5. hospodaření RCAČR

 6. zpráva revizní komise

 7. schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2020

 8. návrhy na úpravu pravidel A

 9. kalendář soutěží na rok 2021

 10. návrh aktivit na rok 2022

 11. diskuze

 12. zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH


Přílohy této pozvánky:
1. Potvrzení o účasti
Přílohu prosím zaslat e-mailem nejpozději do 8.2.2021 na adresu: zc.rcacr@raterkes nebo na zc.manzes@avoncr


Miroslav Jurenka
předseda RCAČR


Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.